Pradžia
lt
en

Skelbiamas Socialinės gerovės plėtros projektų paraiškų 2020 metų priėmimo konkursas

Skelbiamas Socialinės gerovės plėtros projektų paraiškų 2020 metų priėmimo konkursas

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-12-16 sprendimu Nr. TS-230 patvirtintu Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašu skelbia Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų projektų (toliau - Projektai) 2020 metams paraiškų priėmimą.

Kviečiame teikti Socialinės gerovės plėtros projektų rėmimo paraiškas.

Konkurse dalyvaujantiems projektams lėšos skiriamos socialinės apsaugos sritims finansuoti:

1.vaikų dienos centrų veiklai užtikrinti;
2.socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų ir šeimų socialinės reabilitacijos ir integracijos priemonėms įgyvendinti;
3.smurto, savižudybių, priklausomybių ir prekybos žmonėmis prevencijai;
4.šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai (vaikams, neįgaliems vaikams, neįgaliems suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms) plėtoti;
5.kitais atvejais (priemonėms, mažinančioms socialinę atskirtį ir skurdą, didinančioms integraciją į bendruomenę).

Paraiškos teikiamos iki 2020 m. gegužės 18 dienos 17.00 val. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai el. p. priimamasis@kazluruda.lt arba paštu adresu: Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda.
Papildoma informacija teikiama tel. (8 343) 68 623 arba el. p. judita.simonaviciene@kazluruda.lt

Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas>>