Pradžia
lt
en

Kviečiame teikti paraiškas Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos veiklų vykdytojų atrankai

Kviečiame teikti paraiškas Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos veiklų...

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija skelbia veiklų vykdytojų, kurie vykdys Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos, patvirtintos Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020 m. vasario mėn. 17 d. sprendimu Nr. TS-26, I priemonėje numatytas veiklas, atranką.

Atranka skirstoma į dvi dalis pagal Užimtumo didinimo programos I priemonę:
1. Ne mažiau kaip 60 procentų visų šiai priemonei skirtų lėšų bus skiriama Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios infrastruktūros tvarkymui ir socialinių paslaugų teikimui, atliekant šiuos laikino pobūdžio darbus:
1.1. Kazlų Rūdos savivaldybei priskirtos valstybinės žemės, skirtos viešosios paskirties rekreacijai (kompleksinės turistinės traukos vietovių, turizmo ir poilsio infrastruktūros objektų: parkų, skverų) ir poilsiui, kelių, pakelių, pėsčiųjų takų bei viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir priežiūros mieste ir seniūnijose laikino pobūdžio darbai;
1.2. Upių, ežerų ir kitų vandens telkinių pakrančių priežiūros ir valymo laikino pobūdžio darbai;
1.3. Medžių sodinimo, aplinkosauginių ir rekreacinių objektų, rekreacinės infrastruktūros tvarkymo ir sanitarinės priežiūros darbai;
1.4. Istorijos, kultūros paveldo objektų, neveikiančių kapinių, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų, archyvinių dokumentų tvarkymo pagalbiniai darbai;
1.5. Pagalbiniai darbai, teikiant socialines paslaugas ir veiklas visuomeninėse įstaigose;
1.6. Pagalbiniai patalpų, aplinkos tvarkymo bei kiti darbai socialinės ir visuomeninės paskirties įmonėse, įstaigose bei organizacijose.
2. Ne daugiau kaip 40 procentų visų lėšų skiriama viešosioms įstaigoms, verslo įmonėms, bendruomenėms, kitoms ne pelno siekiančioms organizacijoms, kurios vykdo veiklą Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje ir neturi įsiskolinimų Sodrai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai, Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams, vykdantiems veiklą pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą, ūkininkams, įregistravusiems savo ūkį Kazlų Rūdos savivaldybėje.
Paraiškos priimamos iki 2020 m. gegužės 8 d. 15.45 val. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos priimamajame, adresu Atgimimo g.12, Kazlų Rūda.
Informacija teikiama tel. 8 343 68 631, el. p. greta.juskenaite@kazluruda.lt
1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programa>>;
2.  Įsakymas dėl komisijos sudarymo, jos darbo reglamento, Kazlų Rūdos savivaldybės užimtumo didinimo programos vykdytojų atrankos tvarkos aprašo ir Kazlų Rūdos savivaldybės užimtumo didinimo programos veiklų vykdymo ir jų finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo>>.