Pradžia
lt
en

Savivaldybė pateikė beveik 10500 Eur reikalavimą buvusiam komunalininkų vadovui

Savivaldybė pateikė beveik 10500 Eur reikalavimą buvusiam komunalininkų vadovui

Kazlų Rūdos savivaldybė buvusiam „Kazlų Rūdos komunalininko" vadovui Kęstučiui Baltuliui pareiškė pretenziją dėl savivaldybės įmonei padarytos turtinės žalos. Tokie faktai nustatyti, savivaldybės kontrolierei atlikus 2018 metų, tai pat atskirų 2015-2019 m. laikotarpių bendrovės turto ir lėšų naudojimo vertinimą. Bendrovei galimai padaryta finansinė žala siekia daugiau nei 10 tūkst. eurų. Buvusiam vadovui nesutikus nustatytos žalos atlyginti geranoriškai, savivaldybė jai priklausančios įmonės interesus gins teisme.

Pasak savivaldybės mero Manto Varaškos, tai ženklas, jog piktnaudžiavimui pareigomis ir Kazlų Rūdos mokesčių mokėtojų lėšomis pakantumo nebus. Savivaldybė lygiai vienodai reaguos į visus panašius trūkumus, jei jie bus nustatyti kitose savivaldybės įstaigose. Nustačius, asmeninę atsakomybę, ji bus išreikalaujama iki kiekvieno priskaičiuoto euro.
„Kazlų Rūdos komunalininko" veiklą auditavusi savivaldybės kontrolierė nustatė daug Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Bendrovės darbo tvarkos taisyklių pažeidimų. Konstatuota, kad darbas savivaldybės įmonėje nebuvo optimaliai organizuojamas ir planuojamas, galėjo būti piktnaudžiaujama tarnybine padėtimi, dėl ko bendrovė patyrė turtinę žalą.

„Keldami padarytos turtinės žalos atlyginimo klausimus, vykdome savivaldybės kontrolierės „Kazlų Rūdos komunalininke" nustatytų neteisėtų veikų šalinimą ir baigiame pasirengimo darbus šios bendrovės bei „Kazlų Rūdos šilumos tinklų" sujungimui. Inventorizuojant „Kazlų Rūdos komunalininko" turtą bei nuveiktus ligšiolinius darbus, paaiškėję faktai verčia griebtis už galvos - milijonų vertės turtas, labai švelniai tariant, nebuvo tinkamai prižiūrimas ir valdomas", - sakė savivaldybės įmonių sujungimo procesą koordinuojantis mero pavaduotojas Marius Žitkus.
Jei savivaldybės įmonei padarytos žalos atlyginimo klausimas atsidurs teisme, savivaldybės vadovai nusiteikę su teisėsaugos institucijų pagalba išsiaiškinti ir daugiau savo pareigų neatlikusių asmenų pavardžių, turėjusių kontroliuoti "Kazlų Rūdos komunalininko" veiklą ir neužkirtusių kelio galimam įmonės lėšų švaistymui.

Savivaldybės reiškiamos turtinės pretenzijos buvusiam "Kazlų Rūdos komunalininko" vadovui

 

  • 2018 m. sausio 22 d. K. Baltulis priėmė įsakymą Nr. 1-3 „Dėl priedo prie atlyginimo skyrimo", kuriuo sau skyrė 100,00 Eur (be mokesčių) vienkartinę išmoką jubiliejaus proga, neturėdamas tam teisinio pagrindo, tuo pačiu pažeidė Viešų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą. Bendrovei padaryta - 130,98 Eur turtinė žala, įvertinus ir darbdavio socialinio draudimo įmokas;
  • 2018 m. gruodžio 14 d priimtas įsakymas Nr. P-53 „Dėl vienkartinių išmokų skyrimo", kuriuo K. Baltulis sau ir kitiems darbuotojams skyrė po 140,00 Eur (be mokesčių) vienkartinius priedus, neturėdamas tam teisinio pagrindo, tuo pačiu pažeisdamas Viešų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą. Bendrovei padaryta - 183,37 Eur turtinė žala, įvertinus ir darbdavio socialinio draudimo įmokas;
  • 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-49 „Dėl Gyvybės draudimo įmokų Kęstučio Baltulio naudai mokėjimo" ir 2017 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1-58 „Dėl Gyvybės draudimo įmokų Kęstučio Baltulio naudai mokėjimo", vyriausiajai bendrovės buhalterei nurodyta mokėti gyvybės draudimo įmokas pagal K. Baltulio su draudimo bendrove pasirašytą gyvybės draudimo sutartį. Bendrovės lėšomis buvusio vadovo draudimo bendrovei sumokėta 1785,00 Eur gyvybės draudimo įmokų taip pat įmonės lėšomis už naudą, kurią gavo K. Baltulis, buvo sumokėta 48,32 Eur mokesčių. Bendra pagal šiuos įsakymus atsiradusi turtinė žala - 1 833,32 Eur. Tai padaryta siekiant asmeninės naudos, tuo pačiu pažeidus Viešų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą;
  • 2017 m. birželio 1 d. K. Baltulis sudarė sutartį Nr. JCK-17/06/01-01 „Dėl teisinių paslaugų" su Advokatų profesine bendrija „Juris Consultus", tą pačią dieną pasirašytas papildomas susitarimas prie šios sutarties. Audito metu įrodymų, kad konsultacijos pagal aukščiau nurodytą sutartį davė naudos "Kazlų Rūdos komunalininkui", nustatyti nepavyko, o nustatyti dalykai leidžia daryti išvadą, kad už šių paslaugų suteikimą lėšos panaudotos neatsakingai ir neefektyviai. Bendrovė pagal šią sutartį Advokatų profesinei bendrijai sumokėjo 12 583,95 Eur. Bendrovei padaryta žala įvertinta 3 276,00 Eur. Žala įvertinta pagal „Kazlų Rūdos komunalininko" patirtą akivaizdų turtinį nuostolį, kuriame bendrovė negavo jokios įvardijamos naudos;
  • 2016 m. vasario 10 d. K. Baltulis priėmė įsakymą Nr. 1-10, o 2018 m. rugpjūčio 21 d. pasirašė įsakymą Nr. 1-41 „Dėl automobilio naudojimo asmeniniais tikslais", kuriais sudarė sau išskirtines sąlygas naudotis bendrovės automobiliais. Turtinė nauda, kurią K. Baltulis gavo, vertintina 3287,92 Eur, taip pat „Kazlų Rūdos komunalininkas" už naudą, kurią gavo K. Baltulis, sumokėjo 1313,98 Eur mokesčių. Bendrovei padaryta 4 601,90 Eur turtinė žala;
  • 2016 m. rugsėjo 19 d. buvęs „Kazlų Rūdos komunalininko" vadovas sudarė automobilio Dodge panaudos sutartį ir tą pačią dieną priėmė įsakymą Nr. 1-49 „Dėl automobilio Dodge HTK800 naudojimo". Šiuo automobiliu naudotasi išimtinai savo reikmėms. Gauta asmeninė K. Baltulio nauda ir padaryta turtinė žala įvertinta 133,15.
  • Bendra savivaldybės K. Baltuliui reiškiama turtinės žalos pretenzijos suma įvertinta 10 158,72 Eur.