Pradžia
lt
en

Gyventojų apklausos

Ar per pastaruosius metus Jums teko kreiptis į savivaldybės administraciją ir jos struktūrinius padalinius, savivaldybės įstaigas ir įmones?
Taip
50%

Ne
50%

Kokiu būdu kreipėtės į savivaldybės administraciją ir jos struktūrinius padalinius, savivaldybės įstaigas ir įmones?
Raštu
50%

El. paštu
0%

Telefonu
50%

Socialinių tinklų pranešimų priemonėmis
0%

Apsilankėte įstaigoje
0%

Kokiu klausimu teko kreiptis į savivaldybės administraciją ir jos struktūrinius padalinius, savivaldybės įstaigas ir įmones?
Dėl socialinės pagalbos ir paramos
100%

Dėl pažymų, leidimų išdavimo, gyvenamosios vietos deklaravimo klausimų
0%

Dėl savivaldybės teritorijoje iškilusių ūkinių problemų (saugaus eismo, netvarkytų, neapšviestų gatvių, netvarkytų kelių, nelegalių sąvartynų, neteisėtų statybų ir t.t.)
0%

Dėl nekokybiško, neatsakingo savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių darbuotojų darbo;
0%

Dėl savivaldybės įmonių teikiamų komunalinių paslaugų kokybės
0%

Dėl savivaldybės pavaldžių įstaigų (švietimo, kultūros ir kt.) teikiamų paslaugų kokybės
0%

Ar Jus tenkino savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių, savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojų atsakymas į Jūsų kreipimąsi?
Visiškai tenkino
100%

Iš dalies tenkino
0%

Iš dalies netenkino
0%

Visiškai netenkino
0%

Neturiu nuomonės
0%

Pateikite pasiūlymus, kaip būtų galima tobulinti savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių, savivaldybės įstaigų ir įmonių darbą.
Jūsų amžius
18-25
50%

26-45
50%

46-60
0%

60 ir daugiau
0%