Pradžia
lt
en

Dirbk Kazlų Rūdai

Informacija apie Kazlų Rūdos savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose/įmonėse laisvas darbo vietas

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

Atsakingas darbdavio asmuo, kontaktai pasiteiravimui

Prašymų priėmimo terminas

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

(atskaičius mokesčius)

Direktoriaus pavaduotojas (pareigybės lygis A1, 1 etatas).

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai.

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras

Valdas Andriuškevičius,

tel. 8 614 03141;

el. p. krkcdirektorius@gmail.com

2020-05-07 Informacija apie konkursą ir dokumentų teikimas vyksta Valstybės tarnybos portale: http://portalas.vtd.lt/

Pareiginės algos pastoviosios dalies  koeficientas

6 (BD)